Vacature lid vaststellingscommissie

Bij het CvTE ontstaat per 1 augustus een vacature voor een lid van de vaststellingscommissie havo-vwo. LTN mag een kandidaat voorstellen en daarom roepen we leden op te solliciteren. Stuur je brief en cv aan secretaris@lerarennederlands.nl en doe dat voor 30 januari. De gesprekken vinden plaats in Utrecht met twee bestuursleden van LTN op 11 februari tussen 16.00 en 20.30.

Lid vaststellingscommissie Nederlands havo-vwo (ca. 256 klokuren*)

Taakomschrijving:

  1. beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor het betreffende vak;
  2. adviseren over de normering van de centrale examens van het betreffende vak;
  3. meedenken over de constructie-opdracht aan Cito voor de centrale examens van het betreffende vak.

De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. beschikt over een goede vakkennis en -vaardigheid, onder meer blijkend uit een bevoegdheid voor het betreffende vak en onderwijstype;
  2. heeft ervaring met en geeft onderwijs aan examenkandidaten in het betreffende vak en onderwijstype;
  3. kan goed werken in teamverband;
  4. deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing is gewenst.

Een lid van een vaststellingscommissie moet zijn of haar werk zonder last en ruggespraak kunnen doen. Om die reden is het lidmaatschap van een vaststellingscommissie onverenigbaar met 

  1. het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
  2. het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of recentelijk geweest);
  3. het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

*) Het aantal uren is op dit moment nog een indicatie gebaseerd op het huidige schooljaar.

Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de werkzaamheden van een vaststellingscommissie vindt u op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van de vaststellingscommissie kunt u inwinnen bij F. (Freya) Martin via tel: 030-2840700 of f.martin@cvte.nl.