Vacature lid vaststellingscommissie havo/vwo

Werk je in het voortgezet onderwijs en wil je meewerken aan de kwaliteit van de centrale examens?

Bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE) ontstaat bij het cluster talen per 1 augustus 2022 een vacature voor de vaststellingscommissie Nederlands havo/vwo. LTN mag een kandidaat voorstellen en daarom roepen we leden op te solliciteren. Stuur je brief en cv aan secretaris@nulllerarennederlands.nl en doe dat voor 6 maart. De gesprekken vinden plaats in Utrecht met twee bestuursleden van LTN in week 10 op woensdagavond 9 maart en/of donderdagavond 10 maart.

Lid vaststellingscommissie Nederlands havo-vwo (ca. 240 klokuren*)

Taakomschrijving:

 1. beoordelen van examenopgaven en vaststellen van de centrale examens voor het vak Nederlands havo/vwo;
 2. adviseren over de normering van de centrale examens van het vak Nederlands havo/vwo;
 3. meedenken over de constructieopdracht aan Cito voor de centrale examens van het vak Nederlands havo/vwo.

De kandidaat dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • beschikt over een bevoegdheid voor het geven van onderwijs in het vak Nederlands havo/vwo;
 • beschikt over een goede vakkennis en -vaardigheid op het gebied van het vak Nederlands havo/vwo;
 • heeft (recente) ervaring met en geeft onderwijs aan examenkandidaten in het vak Nederlands havo/vwo.

Strekt tot aanbeveling: deskundigheid op het gebied van examinering en toetsing is gewenst.

Leden van vaststellingscommissies moeten hun werk vrij kunnen doen, zonder vast te zitten aan een bepaald standpunt of bepaalde positie. Daarom kan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie in ieder geval niet samengaan met:

 1. het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
 2. het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of pas zijn geweest);
 3. het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

Bij andere nevenactiviteiten zal door het CvTE de afweging gemaakt worden of die het onafhankelijk functioneren als lid van de vaststellingscommissie in de weg kunnen staan.

*) Het aantal uren is een schatting, gebaseerd op het huidige schooljaar.

Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de taken van een vaststellingscommissie zijn te vinden op www.cvte.nl. Nadere inlichtingen over het werk van een lid van de vaststellingscommissie zijn in te winnen bij de heer Pieter van der Bent via 06 50 20 87 39 of p.vanderbent@nullcvte.nl

 

Over het College voor Toetsen en Examens

Diploma’s in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de centrale examens vo.

Het CvTE heeft drie hoofdtaken als regisseur van de centrale examens vmbo, havo en vwo:

 • het vaststellen van de centrale examens;
 • het specificeren van de exameneisen in syllabi voor het centraal examen;
 • het verder ontwikkelen van de centrale examens.

Onder het College functioneren een bureau, syllabuscommissies en vaststellingscommissies.

 

Taakvergoeding en rechtspositie

Voor het uitvoeren van het werk in een vaststellingcommissie wordt een taakvergoeding beschikbaar gesteld op grond van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies[1] en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies[2].

Over het algemeen blijven de leden van een vaststellingscommissie in dienst bij hun werkgever en wordt het commissielid door de werkgever vrijgesteld van diens werkzaamheden in de aangegeven taakomvang van werkzaamheden voor het College voor Toetsen en Examens. De werkgever ontvangt hiervoor de vergoeding.

Als van een vrijstelling voor de werkzaamheden voor de commissie geen sprake is, keert het College voor Toetsen en Examens de vergoeding (privé of zakelijk) aan het lid uit.

Meer informatie over de benoeming is te krijgen of op te vragen bij mevrouw. S. Schoonheim, via financien@nullcvte.nl of 030 23 06 060.

[1] https://wetten.overheid.nl/BWBR0024775/2020-01-01

[2] https://wetten.overheid.nl/BWBR0025279/2020-01-01