Vacature lid vaststellingscommissie havo/vwo

Werk je in het voortgezet onderwijs en wil je meewerken aan de kwaliteit van de centrale examens?

Voor het cluster talen is het College voor Toetsen en Examens (CvTE) per 1 augustus 2024 op zoek naar een lid voor de vaststellingscommissie Nederlands havo/vwo. LTN mag een kandidaat voorstellen en daarom roepen we leden op te solliciteren. Stuur je brief en cv aan examens@nulllerarennederlands.nl en doe dat voor 4 maart. De gesprekken vinden plaats in Utrecht met twee bestuursleden van LTN in week 12 op donderdagavond 21 maart (gewijzigd: in een eerder bericht stond week 10 vermeld).

Een vaststellingscommissie werkt in opdracht van het CvTE. De vaststellingscommissie stelt de opgaven en het correctievoorschrift van het centraal examen namens het CvTE vast. De leden van de vaststellingscommissie zijn docenten die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs. De voorzitter komt uit het vervolgonderwijs van het niveau waarop de vaststellingscommissie het examen vaststelt. De vergaderdag van de vaststellingscommissie Nederlands havo/vwo is momenteel op vrijdag.

Lid vaststellingscommissie Nederlands havo-vwo (ca. 234 klokuren*)

Een lid van de vaststellingscommissie:

 • beoordeelt examenopgaven en het correctievoorschrift van de centrale examens voor het vak Nederlands havo/vwo en stelt deze vast;
 • adviseert over de normering van de centrale examens van het vak Nederlands havo/vwo;
 • denkt mee over de constructieopdracht aan Stichting Cito voor de centrale examens van het vak Nederlands havo/vwo.

Onze ideale kandidaat:

 • is eerstegraads bevoegd voor het geven van onderwijs in het vak Nederlands havo/vwo;
 • beschikt over goede vakkennis en –vaardigheden op het gebied van het vak Nederlands havo/vwo;
 • geeft onderwijs in het vak Nederlands aan de examenklassen havo en/of vwo.

Het is een pre als je deskundigheid hebt op het gebied van examinering en toetsing.

Leden van vaststellingscommissies moeten hun werk vrij kunnen doen, zonder vast te zitten aan een bepaald standpunt of bepaalde positie. Daarom kan het lidmaatschap van een vaststellingscommissie in ieder geval niet samengaan met:

 1. het auteurschap van een les- en/of onderwijsmethode;
 2. het lidmaatschap van de constructiegroep van Cito (of pas zijn geweest);
 3. het voorzitter- of lidmaatschap van het bestuur van een vakinhoudelijke vereniging.

Bij andere nevenactiviteiten zal door het CvTE de afweging gemaakt worden of die het onafhankelijk functioneren als lid van de vaststellingscommissie in de weg kunnen staan.

*) Het aantal uren is een schatting, gebaseerd op het huidige schooljaar.

Taakvergoeding en rechtspositie

Voor het uitvoeren van het werk in een vaststellingcommissie krijg je een overeenkomst van opdracht. Hier hoort een vergoeding bij volgens de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Over het algemeen blijf je als lid in dienst bij je werkgever. Die stelt je dan vrij om voor het CvTE een opdracht uit te voeren. De werkgever ontvangt hiervoor de vergoeding. Als er geen sprake is van een vrijstelling, keren we de vergoeding (privé of zakelijk) aan je uit.

Meer informatie

Voor meer informatie over het werk van een lid van een vaststellingscommissie kun je contact opnemen met mevrouw Marjo van Vliet, clustermanager talen havo/vwo via m.vanvliet@nullcvte.nl.

Over het College voor Toetsen en Examens

Diploma’s in Nederland zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het CvTE zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de centrale examens vo.

Het CvTE heeft drie hoofdtaken als regisseur van de centrale examens vmbo, havo en vwo:

 • het vaststellen van de centrale examens;
 • het specificeren van de exameneisen in syllabi voor het centraal examen;
 • het verder ontwikkelen van de centrale examens.

Onder het College functioneren een bureau, syllabuscommissies en vaststellingscommissies.

Informatie over het College voor Toetsen en Examens en de taken van een vaststellingscommissie is te vinden op www.cvte.nl.