Vakvernieuwing

In opdracht van het ministerie van OCW zijn voor de zomervakantie van 2022 voor Nederlands twee vakvernieuwingscommissies ingesteld. Een vakvernieuwingscommissie gaat zich buigen over de actualisatie van het examenprogramma Nederlands. De andere vakvernieuwingscommissie richt zich op actualisatie van de kerndoelen (voor onderbouw en primair onderwijs). Levende Talen Nederlands is zeer nauw betrokken bij de vakvernieuwing.

Op dit deel van de website vind je alle informatie over de rol van LTN bij de vakvernieuwing. Dit deel van de website wordt ook zeer regelmatig bijgewerkt.