Verslagen examenbesprekingen 2021

Op deze pagina zijn de verslagen van de examenbesprekingen 2021 te downloaden. De verslagen bevatten geen lijst met ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden maar bieden handvatten voor het nakijken. De verslagen corrigeren of vervangen het correctievoorschrift niet. Succes met nakijken.

Verslag examenbespreking vmbo GL-TL

Verslag examenbespreking havo

Verslag examenbespreking vwo

Naar aanleiding van iedere examenbesprekingen sturen we het CvTE een brief met onze bevindingen. De uiteindelijke evaluatie van het examen zal later gepubliceerd worden.

vmbo GL-TL

havo

vwo