Inspiratiemiddag VONK

VONK – Vakdidactisch Onderzoek Nederlands in de Klas

In het najaar vindt een inspiratiemiddag plaats voor docenten Nederlands waar docent-onderzoekers die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs lesmateriaal presenteren dat zij hebben ontwikkeld in het kader van hun promotieonderzoek. Deelnemers kunnen in sectieverband direct aan de slag met dit wetenschappelijk onderbouwde materiaal op het gebied van onder andere literatuurgeschiedenis, schrijfstijl, grammatica, lezen en schrijven.

Deze digitale bijeenkomst wordt georganiseerd door docent-onderzoekers met een Dudoc-Alfa-beurs in samenwerking met Levende Talen Nederlands. De middag wordt mede mogelijk gemaakt door de Meesterschapsteams Nederlands en vindt plaats in september of oktober. Meer informatie volgt in juni.