Werkgroep Examens

LTN is nauw betrokken bij de examens Nederlands. Ieder jaar organiseren we de examenbesprekingen havo/vwo en vmbo. Ook versturen we feedback naar CvTE.

De volgende mensen maken deel uit van de werkgroep Examens

Mariska Bruinink
Hanneke Gerits
Margot van Houwelingen
Rinke Klouwen
Ine de Mulder
Twan Robben
Carolien Nagtegaal

Interesse om ook actief te zijn bij de werkgroep examens? Stuur een mail naar Ine de Mulder.