Werkgroep Examens

LTN is nauw betrokken bij de examens Nederlands. Ieder jaar organiseren we de examenbesprekingen havo/vwo en vmbo. Ook versturen we feedback naar CvTE.

De volgende mensen maken deel uit van de werkgroep Examens

Herma van de Brand
Margot van Houwelingen
Twan Robben
Patrick Rooijackers
Ine de Mulder (havo/vwo)
Mariska Bruinink (vmbo)
Rinke Klouwen (havo/vwo)