Werkgroep Mondelinge Taalvaardigheid

De werkgroep Mondelinge Taalvaardigheid (WMT) maakt deel uit van de sectie Nederlands van Levende Talen. De WMT heeft als doel kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot spreken, gesprekken voeren en luisteren te bundelen en te delen met het onderwijs en hieraan gerelateerde organisaties. De werkgroep beoogt niet alleen een adviserende rol te spelen, maar hoopt ook op het gebied van professionalisering en implementatie een waardevolle bijdrage te leveren. Hierbij zal waar mogelijk de verbinding met andere werkgroepen en initiatieven worden gezocht.

Kerngroep
Myrte Gosen
Frans Hiddink
Lieke Holdinga
Nanette Maalman
Nicolette Schaper 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nicolette Schaper (voorzitter van de WMT): Nicolette.Schaper@nulllevendetalen.nl