Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands

Leraren, leraren-onderzoekers, onderzoekers en opleiders zorgen gezamenlijk voor een sterke(re) verbinding tussen de onderwijspraktijk en onderzoek. Daarom is sinds 2018 de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands (WODN) door het LTN-bestuur ingesteld. De Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands (WODN) draagt zorg voor de verspreiding van kennis over didactisch onderzoek in Nederland en daarbuiten, onder andere door scholingsactiviteiten en een digitaal vakdidactisch handboek. Meer informatie over WODN is te vinden op de website didactieknederlands.nl

De volgende mensen maken deel uit van WODN:

Kerngroep

Gert Rijlaarsdam (voorzitter)
Liselore van Ockenburg (secretaris)
Marloes Schrijvers (professionalisering)
Nellianne van Schaik (vice-voorzitter)

Webbeheer: Marjolein Feddema

Leden van de werkgroep

Marie-José Klaver
Martijn Koek
Nienke Nagelmaeker
Sonja van Overmeeren
Anouk ten Peze
Nicolette Schaper
Jocelijn Pleumeekers
Anna van Strien
Linda Ackermans