Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands

De WODN is sinds mei 2018 actief. Leraren, leraren-onderzoekers, onderzoekers en opleiders zorgen gezamenlijk voor een sterke(re) verbinding tussen de onderwijspraktijk en onderzoek.
Ze doen dit onder meer door het aanbieden van inspiratiebijeenkomsten.

De werkgroep bracht een advies uit over de voorstellen van Curriculum.Nu: