Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands

De WODN is sinds mei 2018 actief. Leraren, leraren-onderzoekers, onderzoekers en opleiders zorgen gezamenlijk voor een sterke(re) verbinding tussen de onderwijspraktijk en onderzoek.
Ze doen dit onder meer door het aanbieden van inspiratiebijeenkomsten.