Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands

Leraren, leraren-onderzoekers, onderzoekers en opleiders zorgen gezamenlijk voor een sterke(re) verbinding tussen de onderwijspraktijk en onderzoek. Daarom is sinds 2018 de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands (WODN) door het LTN-bestuur ingesteld. De Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands (WODN) draagt zorg voor de verspreiding van kennis over didactisch onderzoek in Nederland en daarbuiten, onder andere door scholingsactiviteiten en een digitaal vakdidactisch handboek. Meer informatie over WODN is te vinden op de website didactieknederlands.nl

Download het advies dat WODN uitbracht over de voorstellen van Curriculum.Nu.


De volgende mensen maken deel uit van WODN:

Gert Rijlaarsdam (voorzitter WODN)
Huub van den Bergh
Catherina van Beuningen
Resi Damhuis
Marjolijn Feddema
Wilma Groeneweg
Pleuni Hooft van Huysduynen
Martijn Koek
Roelien Linthorst
Nienke Nagelmaeker
Liselore van Ockenburg
Sonja van Overmeeren
Anouk ten Peeze
Nellianne van Schaik-Maljaars 
Nicolette Schaper
Rianne Schippers
Marloes Schrijvers
Gerdineke van Silfhout
Jeroen Steenbakkers
Aleid Stienstra